Zastupitelé a členové


hrdlicka

Ing. Martin Hrdlička

Stavební inženýr

1964

„Pro obec pracuji od roku 1990 a teď poslední čtyři roky jsem dělal starostu. Něco se nám povedlo a něco nepovedlo. Nedokončených věcí je ale před námi plno. Když mi dají Tetíňáci důvěru, půjdu do toho znovu..“


machulka

Ing. Martin Machulka

Stavební inženýr

1967

"Jako zastupitel obce se budu podílet na přípravě a realizaci investičních projektů na Tetíně tak, jak jsem činil doposud mimo zastupitelstvo obce. Ne vše se podařilo stihnout a rád bych dokončil započatou práci."

Novák

Martin Novák

Elektrotechnik

1968


"V případě znovuzvolení, bych rád pokračoval na rozpracovaných projektech, které svým rozsahem přesahují uplynulé volební období. Spolu s ostatními zastupiteli držet nastavené tempo oprav a investic obce."


Novák

Petr Malíř

Technik

1964


"Rád budu pokračovat v započatém úsilí v šíření věhlasu a významu naší obce. Maximálně využiji svých znalostí a dovedností z 23 leté služby u HZS ČR k vyšší bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. V životě se řídím vlastním úsudkem, věřím ve spravedlnost. "


Novák

Jiří Tatíček

Podnikatel

1979

"Rád se budu podílet na naplnění stávající vize rozvoje Tetína."


hejna

MUDr. Tomáš Tůma

Lékař

1986

"Byl bych rád, aby Tetín nebyl známý jen pro svoji historii, ale stal se i významnou obcí současnosti. Rád se budu podílet na jejím rozvoji!"


hejna

Ing. Michal Hejna

Geolog

1978

"Rád bych ve prospěch Tetína využil své profesní zkušenosti a podpořil hladký chod především technických projektů."


Burian

Libor Burian

OSVČ

1962

"Podporovat sportovní a kulturní aktivity."

duras

Matthew Václav Duras

Zemědělec

1967

"TRADICE - chci navázat na generaci našich předků. Úcta k tradicím není slabostí ale naopak silou. SOUČASNOST - svými zkušenostmi chci přispět k rozvoji toho dobrého, co zde již je. BUDOUCNOST - zodpovědnost za budoucí generace našich dětí je obrovská. Proto na ní musíme pracovat již nyní."