Koaliční program pro obec Tetín 2014-2018


Program místního sdružení Tetín 2010 a Občanské demokratické strany ve formátu PDF si můžete zobrazit zde.

Stanovisko Tetín 2010 k případnému prodeji kanalizační sítě a ČOV

Stanovisko Tetín 2010 k případnému prodeji kanalizační sítě a ČOV


Na poradě obecního zastupitelstva (OZ) otevřela starostka Stanislava Syrovátková diskuzi o dalším provozování ČOV a splaškové kanalizace, což zahrnuje i možnost prodat před několika lety vybudovanou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod stávajícímu provozovateli společnosti VAK Beroun. Tetín 2010 nesouhlasí s uspěchaným rozhodnutím v této věci, protože případný prodej je krokem nevratným. Zastupitelé za Tetín 2010 budou v OZ prosazovat důkladnou přípravu pro toto rozhodnutí. K tomuto stanovisku máme tyto důvody: 1. Voda je strategickou surovinou, nezbytně nutnou pro život člověka a proto by se obec neměla dobrovolně zbavovat infrastruktury, zajišťující její přepravu a to včetně řešení vody odpadové. 2. Prodejem infrastruktury tj. kanalizace a ČOV se obec dobrovolně zbaví možnosti ovlivňovat provozování kanalizace a ČOV včetně stanovení ceny. Již v současné době je cena vodného a stočného vysoká a pro některé občany obce až sociálně neúnosná. 3. Nabízená cena za odkup je ve výši jednotek milionů a vzhledem k tomu, že kanalizace a ČOV byla vybudována za cenu cca. 40 mil., považujeme tento obchod pro obec i po finanční stránce nevýhodný. Budeme prosazovat následující postup:


1. Se stávajícím provozovatelem prodloužit smlouvu do 30.9.2014 za stávajících podmínek


2. Objednat/vybrat odborného experta, který posoudí v termínu 31.1.2014 stávající systém provozování vody a kanalizace v obci Tetín, strukturu ceny, kvalitu služeb a navrhne možnosti způsobů provozování vody a kanalizace pro tyto základní případy – A. Prodej, B. Ponechání ve vlastnictví obce a provozování odbornou organizací, C. Vlastnictví i provozování obcí.


3. Rozhodnutí OZ do 31.3.2014 o způsobu provozování od počátku roku 2015 4. Zahájit do 30.4.2014 výběrové řízení na provozovatele, event. kupce či na vlastní zaměstnance. Dokončit výběrová řízení do 30.6.2014 a podepsat nové smlouvy do 31.7.2014Stanovisko Tetín 2010 k případnému prodeji kanalizační sítě a ČOV

Úpravy historického centra Tetína

 V roce 2021 uplyne 1100 od zavraždění kněžny Ludmily, pramáti rodu Přemyslovců, první historické české kněžny. Událost, jež se odehrála v roce 921 na Tetíně, je jedním z prvních kalendářních dat z české historie.

Během nastávajícího desetiletí by obec měla dokončit rekonstrukci veřejných prostor, památek, komunikací. Cílem je ukázat místo, spjaté s nejstarší českou historií, jako cíl turistického výletu, či jako významnou lokalitu, vhodnou pro doplnění mimoškolního vzdělávání.

Cílem revitalizace návsi je upravit centrální prostor obce Tetín tak, aby tvořil důstojné prostředí historických památek nacházejících se v tomto prostoru a spolu s nimi vytvořil jeden kompaktní celek, který bude nejen hlavní doménou obce Tetín, ale zároveň bude sloužit ke krátkodobé rekreaci (úprava veřejné zeleně), k podpoře cestovního ruchu (informační prvky, parkovací místa, veřejné služby apod.) a zároveň také zkvalitní místo pro bydlení místních obyvatel.

Číst dál: Úpravy historického centra Tetína

Nový vodovod na Tetín

Téma vodovodu je dlouhá léta klíčovým tématem pro celou vesnici již od doby socialismu.

 

vodovodDřívějším hlavním problémem, který přetrvává, je obsah dusičnanů ve vodě. Jejich zvýšený obsah v půdě je dán způsobem zemědělského hospodaření v době socialismu, kdy vysoké hektarové výnosy byly dosahovány především intenzivní aplikací hnojiv s obsahem dusíku. Toto intenzívní hnojení bylo prováděno i v ochranném pásmu vodního zdroje Domášov.

 

Dusičnany se z půdy postupně uvolňují a jejich obsah ve vodě z tohoto vodního zdroje postupně klesá. Čas od času se obec potýká i nedostatkem vody ve vodovodní síti a navíc se přístupem naší země k Evropské unii postupně zpřísňují pravidla pro provozování vodovodních sítí. Tyto dvě skutečnosti,vedle dusičnanů, vedou zastupitelstva obce k vážným úvahám řešení těchto problémů.

 

Číst dál: Nový vodovod na Tetín

Propagace zločinecké ideologie

V posledním roce se na Tetíně setkáváme s vylepenými letáčky, počmáranými tabulemi a nebo dostáváme do schránky propagační materiály, které šíří komunistickou ideologii.


napis


Protože se tato iniciativa bohužel nejspíše tetínského občana setkala s přirozeným odporem voličů Tetín 2010, obrátil jsem se s tímto problémem již dříve na starostu Tetína p.Hejnu. Je všeobecně známo, že vylepování řídí a organizuje zpravidla pod rouškou noci s.Šabatka. Toto jsem tlumočil i panu starostovi. Pavel Hejna si dle jeho sdělení Šabatku pozval a snažil se mu domluvit, nicméně s.Šabatka prý popřel, že by vylepování prováděl.


Pokud tedy nechceme v naší vesnici snášet protiprávní šíření této zločinecké ideologie potírající občanské svobody, bude nejspíše nutné jeho počínání zdokumentovat a předat to orgánům činným v trestním řízení. Budete-li mít jakékoliv nápady, týkající se tohoto tématu, prosím kontaktujte nás přes náš web.


Martin Hrdlička