Víte jak hospodaří vaše obec?

Většina z nás si denně počítá své výdaje na život, abychom se vešli do našich příjmů. Nikterak je tomu i na jiné úrovni, a to v naší obci. Určitě jste si už říkali, kolik dostává naše obec peněz z našich daní, na co je vydává a jak hospodaří? Pojďme se tedy podívat na posledních 7 let hospodaření Tetína.
Co vlastně plní naší obecní kasičku? Jsou to příjmy od státu a kraje (podíly z daně z příjmu, DPH, daň z nemovitosti našich občanů, dotace), příjmy z místních poplatků a darů (odpady, užívání veřejného prostranství, vstupné, povolení, …) a příjmy z vlastní činnosti (dividendy ze založených společností). Z grafu vývoje příjmů je vidět, že za poslední 4 roky došlo k nárůstu příjmů o 3,7 mil., což nám umožňuje více investovat do naší obce. Také se podařilo získat na dotacích 15,3 mil.
 
 
Z těchto příjmů obec platila rekonstrukce našich silnic a chodníků, zhodnocovala hmotný majetek (kulturní dům, Sokolovna, …), který narostl v posledních letech z 81 na 90 mil.. Výdaje jsou rozděleny pro lepší přehlednost do grafu, kde je vidět, že podíl výdajů na služby pro obyvatelstvo výrazně narůstá a výdaje na veřejnou správu klesají.
 
 
Když tyto dva balíčky smícháme získáme celkový hospodářský výsledek, který je na velikost naší obce velmi dobrý.
 
 
Na závěr lze tedy z těchto informací vidět, že obec hospodaří dobře, jelikož výdaje investuje do majetku obce, který narůstá. Finance čerpá z větší části ze státních finančních zdrojů a částečně z dotací. Obec je v současné době nezadlužena, ale v souvislosti s probíhající investiční aktivitou lze očekávat v příštích letech financování i za pomoci překlenovacích či střednědobých úvěrů. 
 
Ing. Martin Krtek
Převzato z Tetínského zpravodaje