Nový vodovod na Tetín

Téma vodovodu je dlouhá léta klíčovým tématem pro celou vesnici již od doby socialismu.

 

vodovodDřívějším hlavním problémem, který přetrvává, je obsah dusičnanů ve vodě. Jejich zvýšený obsah v půdě je dán způsobem zemědělského hospodaření v době socialismu, kdy vysoké hektarové výnosy byly dosahovány především intenzivní aplikací hnojiv s obsahem dusíku. Toto intenzívní hnojení bylo prováděno i v ochranném pásmu vodního zdroje Domášov.

 

Dusičnany se z půdy postupně uvolňují a jejich obsah ve vodě z tohoto vodního zdroje postupně klesá. Čas od času se obec potýká i nedostatkem vody ve vodovodní síti a navíc se přístupem naší země k Evropské unii postupně zpřísňují pravidla pro provozování vodovodních sítí. Tyto dvě skutečnosti,vedle dusičnanů, vedou zastupitelstva obce k vážným úvahám řešení těchto problémů.

 

Před několika lety se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat vodovodní přivaděč ze Zavadilky, který umožní napojení našeho systému na systém napájený vodní nádrží Želivka. Přivaděč je v současné době dokončován. Technicky se tedy zdá problém do značné míry vyřešen, protože "Želivka" má významně méně dusičnanů než náš vodní zdroj Domášov a navíc nám vyřeší dostatek vody v letním období.

Nedořešená ale zůstává otázka ceny vody a splnění pravidel pro provozování vodovodu do budoucna. Před zastupiteli Obce Tetín a tedy i před našimi zastupiteli stojí poměrně složitá otázka jak provozovat vodovod v příštích letech.Variant jak situaci řešit je několik a Tetín 2010 bude v zastupitelstvu prosazovat, aby bylo vše projednáváno veřejně za největší účasti veřejnosti.

Vodovodní síť a vodní zdroj jsou strategickým majetkem, který by nejspíše obec neměla pouštět. Je však otázkou, jak hluboko do provozování by se měla obec pustit. Má si ponechat možnost ovlivňovat cenu vodného nebo má celý provoz přenechat profesionálům za cenu vyšší ceny vodného? Je zde na toto téma celá řada otázek a přivítáme prostřednictvím našeho webu vaše názory, které náš přehled o názorech našich voličů a rozšíří a pomohou nám při rozhodování, jakou z variant při rozhodování v zatupitelstvu zvolit.

Za Tetín 2010 Martin Hrdlička a Michal Hejna