Program

Tetín 2010

TETÍN 2010

sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Tetín

Slavná historie obce Tetín by každého zastupitele měla motivovat, aby se aktivně podílel na zajištění kvalitní úrovně života po všech jeho stránkách. Tetín 2010 již sestavuje kandidátku potřetí. Ve volebním období 2010-2014 jsme volby vyhráli. Díky některým chybám jsme se však ocitli v opozičním postavení a z tohoto důvodu jsme zrealizovali jen část z volebního programu. Volby v roce 2014 jsme opět vyhráli, ale to jsme již měli spolehlivého koaličního partnera ODS a získali jsme proto většinu. Po porovnání volebního programu s opozicí, který byl ve většině bodů podobný, jsme začali pracovat na mnohých tématech společně. Právě schopnost nalézat společná témata a zatáhnout do práce i další Tetíňáky, nejen zastupitele, považujeme za naší největší výhru v předchozím volebním období. Dokončeno bylo bezmála 30 investičních akcí malého i velkého rozsahu a dalších 20 je v současné době v realizaci. Pomohli jsme povzbudit aktivity jednotlivých místních organizací k pořádání kulturních a sportovních akcí pod heslem „Tetín žije!!!“. Neuzavírali jsme se do sebe a o Tetínu se, nejen díky jeho slavným historickým osobnostem, začíná vědět. Chceme v této práci pokračovat! Chceme v této práci pokračovat! 

 

Pojďte do toho s námi!

 

Náš program

1. Starosta.  Pokud získáme dostatečnou přízeň voličů a dostatečnou podporu v zastupitelstvu, budeme podporovat kandidaturu našeho vlastního kandidáta na funkci starosty. Naším kandidátem je leader kandidátky Tetín 2010, Martin Hrdlička.

2. Milénium v roce 2021. 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily se, především díky Tetínu, má šanci stát celonárodní událostí. Díky postupné přípravě na tuto událost se posiluje turistický ruch a zájem o tuto akci stoupá. Snad se nám podaří do tohoto data zrekonstruovat náves včetně rybníka.

3. Investice. - Budeme pokračovat v realizaci investičních akcí dle Plánu investičního rozvoje.  Pro tyto investiční akce budeme zajišťovat další finanční zdroje i mimo příjmy ze státního rozpočtu.

4. Sportovní areál - základní návrhy na řešení sportovního areálu jsou známé. Nyní se musí přistoupit k již konkrétním realizačním projektům.

5. Sbor dobrovolných hasičů a revitalizace požární nádrže na návsi. Povedlo se zajistit trvalý přítok vody do nádrže. Nyní je potřeba se zaměřit na výběr vhodné lokality a vyprojektovat novou hasičskou zbrojnici.

6. Vodovod a kanalizace. Chceme, aby obec nadále zůstala majitelem infrastruktury. Nicméně se musí dotáhnout ekologické a nezávadné provozování celé soustavy tak, abychom dodrželi stále se zpřísňující kritéria na její provozování.

7. Technické služby Tetín. Zajistili jsme efektivní a transparentní provoz společnosti Modrý lom Damil s.r.o. a trvalé výnosy pro rozpočet obce. Transformovali jsme jí do podoby technických služeb. Počítáme s rozšiřováním činnosti této firmy jak pro obec, tak i pro občany. Firma převezme provoz odpadového hospodářství.

8. Komunikace s občany. Chceme vtáhnout občana do dění. Nechceme, aby jediným zdrojem informací bylo veřejné zasedání, úřední deska, web nebo veřejný rozhlas. Rádi bychom, aby nám aktivní občané pomáhali řídit obec společně. Právě proto vidíme činnost pracovních skupin jako klíčovou. 

 


CHCEME ZABRÁNÍT!!!!

 src=

Koordinace staveb - Chceme aktivně apelovat především na kraj, aby se neopakovala situace s mostem na Zavadilce

 src=

Byrokracie - Aktivní prací v rámci Svazu měst a obcí a jednáním s Krajem a dalšími orgány státní správy se budeme snažit mírnit dopady rostoucí administrativy na chod obce. Čím více papírů, tím více nedokončených staveb.

 src=

Kouřící komíny. Chceme využívat všech zákonných prostředků při snížení znečišťování ovzduší obce lokálními topeništi

 src=

Vypouštění splašků. Podnikneme kroky k zajištění čistého potůčku v rokli. Všechny splašky musí směrovat pouze do čističky!


 

 

Pokud získáme Vaší důvěru ve volbách, jsme připraveni naší obec posunout směrem dopředu. Protože přeci HRAJEME ZA TETÍN !!!