Práce nové vedení radnice se v listopadu rozběhla

Podle starosty je toho skutečně hodně a probíhá několik věcí za pochodu . V celém článku je stručný přehled zajímavých událostí v listopadu, kde se zastupitelé účastnili nebo akce konaly.

Činnost starosty, místostarostů a zastupitelstva
datum akce /činnost  popis 
7.11.2014 Ustavující zasedání OZ  Zvolen starosta Martin Hrdlička, 1.místostarosta Martin Novák, 2.místostarosta Jindřich Šafra, vedoucí finančního výboru Ondřej Hrdlička, kontrolního výboru Ivan Smetana, školského výboru Michal Hejna, kulturně sportovního Jindřich Šafra, dále byla založena skupina pro vnější vztahy Matthew Duras a investičně rozvojová skupina Martin Machulka
11.11. Porada OÚ Starosta se sešel se zaměstnanci Obecního úřadu , seznámil se základně s chodem úřadu a zaměstnance seznámil s chystanými změnami chodu úřadu 
11.11. Kontrola SFŽP -ČOV a kanalizace Starosta se sešel společně s pracovnicí OÚ Syrovátkovou a také s představiteli provozovatele VAK Beroun s kontrolorem Státního fondu životního prostředí, který zahájil standardní kontrolu poskytovatele dotace. 
11.11. RISL Starosta se sešel s představiteli firmy a seznámil je s přerušením rekonstrukce ulice Chmelenského. Také se seznámil s aktuálními možnostmi tohoto zavedeného dodavatele.
14.11. Ples farní charity  Ředitelka Farní charity tetínská občanka Ivana Vašků společně s panem Farářem Petrem Bouškou a starostou Tetína Martinem Hrdličkou zahájili ples. Sál byl zaplněn, bylo plno tanečníků a celou akci je možno označit úspěchem 
15.11. Ukončení fotbalové sezony Akce proběhla v KD Tetín. Podzimní část sezony 2014/2015 je možno označit jako úspěšnou, a SK Tetín se pohybuje na předních místech tabulky. Starosta poděkoval fotbalistům za dobrou reprezentaci Obce Tetín
16.11. 140. let od úmrtí skladatele Vorla  Tento Zdický farář a současně hudební skladatel je svázán s Tetínem skladbou Nad Berounkou pod Tetínem, ke které složil hudbu. Na základě pozvání farnosti Zdice a starosty Zdic Sklenáře se akce účastnil za Obec Tetín starosta s manželkou. Mši svatou sloužil emeritní biskup českobudějovický Mons.Jiří Paďour , protože ze Zdic pochází jeho maminka. Obec Tetín přispěla na nově zrekonstruovaný hrob dvěma symbolickými keříčky růží. 
16.11. Prohlídka Tetína L.Pecka zorganizoval vzdělávací procházku historickým Tetínem , které účastnili dva zastupitelé (Šafra a Závorová)a celá řada dalších občanů
16.11. 17.listopad na Tetíně  Majitel Vinotéky Tetín p.Hampejs zorganizoval ve spolupráci s Obcí Tetín happening u příležitosti státního svátku 17. listopadu oslavu demokracie . Kromě koštování vína se přítomných asi 150 Tetíňáků radovalo i z ohňostroje nad Damilem (platil soukromý sponzor)
16.11. Porada Investičně rozvojové skupiny Diskuze členů Investičně rozvojové skupiny (M. Machulka, O. Hrdlička, V. Pšenička) nad vizí a konkrétními kroky strategie skupiny
20.11. Porada OÚ Starosta řešení operativy 
20.11. Region Karlštejnsko Starosta schůzka s předsedou Glaserem
21.11. Modrý lom Porada starosta a jednatel Modrého lomu Hejna
24.11. Cesta Koda Starosta, místostarosta Novák ,Machulka + Syrovátková(bývalá starostka)-vysvětlení kauzy z pohledu bývalé starostky
24.11. Porada skupiny Vnější vztahy Duras, Matějíčková, Hrdlička Vojtěch -  program . Příprava konkrétního jednání MAS Karlštejn. Vytipování dalších lidí z obce , kteří by mohli  pomoci. 
26.11. Porada OÚ Starosta řešení operativy 
27.11. Porada Finančního výboru Byly vytyčeny cíle a konkrétní kroky (strategie) výboru (O. Hrdlička, I. Fleischmanová, M. Krtek) pro nadcházející rok
28.11. MAS Karlštejnsko- Všeradice  Skupina Vnější vztahy - Duras a Matějíčková - účast na jednání 
28.11. Rozsvícení vánočního stromu 1.místostarosta Novák pomohl připravit osvětlení vánočního stromu a starosta promluvil na požádání organizátorů několik slov
29.11. Porada hasiči Starosta návštěva u hasičů a projednání jejich představ a současného stavu hasičárny 
29.11. Porada v Domášově Starosta a zastupitel Ondřej Hrdlička.Prohlídka Domášova společně s M.Hahnem a dohoda o tom, jaká opatření se musí přes zimu a na jaře provést